Абстракти

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ 30 АПРИЛ 2021 г.

Моля, изпратете своя абстракт за одобрение на следния мейл: oncology2021@cic.bg

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет на събитието. Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 300 думи и би следвало да има цел, аргумент и заключение.

Моля, подчертайте името на автора, който ще представи резюмето.
Авторите ще получат потвърждение за получения абстракт по e-mail, от електронния адрес, на който е изпратено резюмето.