Абстракти


Краен срок за изпращане на резюмета: 10 април 2024 г.

Моля, изпратете своя абстракт за одобрение на следния e-mail: oncology2024@cic.bg
Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет на събитието.
Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 300 думи.

Моля, спазвайте долупосочения пример за структуриране на резюме:
• Фaйл – Word;
• Шрифт – Times New Roman, 12;
• Отстояние – 1.5;
• Обем – (1) една печатна страница (А4)

ЗАГЛАВИЕ С ГЛАВНИ БУКВИ (Bold)
Иванов И1., И. Иванова2, Ц. Цветанов и т. н., подчертава се името на докладващия.
1Институция, гр. , 2Институция, гр.

Подредба без нови редове -
УВОД: ЦЕЛ: МАТЕРИАЛ И МЕТОД: РЕЗУЛТАТИ: ИЗВОДИ:, Ключови думи
- до пет (5)

Авторите ще получат потвърждение за получения абстракт по e-mail, от електронния адрес, на който е изпратено резюмето.