Арфарм

"Чрез e4ethics ARPharM поддържа мониторинг на националните събития, предназначени за медицински специалисти, провеждащи се в България, чрез предварителна оценка с оглед на Етичния кодекс на Асоциацията."

http://arpharm-e4ethics.org/index.php?id=1301