Арфарм

"Чрез e4ethics ARPharM поддържа мониторинг на националните събития, предназначени за медицински специалисти, провеждащи се в България, чрез предварителна оценка с оглед на Етичния кодекс на Асоциацията."