КонтактиПри нужда от допълнителна информация и всякакви въпроси за конференцията, бихте могли да се свързвате с нас:

Регистрация и хотелско настаняване: Елена Рашева, 0889 400 785, erasheva@cic.bg
Научна програма и фирмено участие: Елена Петрова, 0884 529 763, epetrova@cic.bg


Официален агент на конференцията:
Компания за международни конгреси
София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
E-mail: cic@cic.bg
Мобилен: +359 887 771 107
Тел: +359 2 892 08 08
Уебсайт: www.cic.bg

 

CIC