Организационен комитет


ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р Владимир Даскалов, дм

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Проф. д-р Здравка Валерианова, дм
Проф. д-р Иглика Михайлова, дм
Доц. д-р Ася Консулова, дм

ЧЛЕНОВЕ
Д-р Ивелина Панджарова
Д-р Ева Диманова

СЕКРЕТАРИАТ
Габриела Костуркова
Галина Кръстева