Организационен комитет


ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р Стефан Константинов

ПОЧЕТНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Проф. д-р Иван Черноземски, дмн

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Проф. д-р Здравка Валерианова, дм
Доц. Свитлана Бачурска, дм
Д-р Чавдар Маринов, дм

ЧЛЕНОВЕ
Доц. д-р Иглика Михайлова, дм
Д-р Александър Герасимов
Д-р Ева Диманова

СЕКРЕТАРИАТ
Галина Георгиева Кръстева
Eлена Христова-Палавранова