Плащане


Моля направете Вашия избор за такса и допълнително заплащане за присъствено участие, като ги отбележите в online регистрационния формуляр. Изборът Ви ще бъде гарантиран с потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd.

Заплащането на регистрационнaтa таксa бихте могли да направите чрез банков превод, който да съдържа Вашето име:

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света София 7
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: ONCOLOGY2021
Получател: Компания за международни конгреси ООД


За допълнителното заплащане за присъствено участие ще получите изготвена от CIC Ltd. проформа–фактура с банкова информация, съгласно заявеното от Вас в регистрационния формуляр.