Регистрация

Онлайн регистрациия

Ранна такса за лекари и медицински специалисти, вкл. online до 7 май 2021 - 150 лева.
Късна такса участие за лекари и медицински специалисти, вкл. online след 7 май 2021 - 300 лева.
Допълнително заплащане зa присъствено участие – 200 лева.


Допълнителното заплащане от 200 лв. за присъствено участие вкл.:
За ранно регистрирани лекари - 2 нощувки в ед. стая на 18 и 19 юни в х-л РИУ Правец
За медицински специалисти – 2 нощувки в легло в дв. Стая на 18 и 19 юни в х-л РИУ Правец;
За късно регистрирани лекари – 1 нощувка на 18 юни в ед. Стая в х-л РИУ Правец.