XI научна конференция по онкология18.06.2021 - 20.06.2021
Хотел Риу Правец


Важни дати

Краен срок за изпращане на абстракти

30 април 2021

Краен срок за ранна регистрация

7 май 2021

Официално откриване

18 юни 2021