НастаняванеОнлайн регистрацияПри необходимост от настаняване, моля да се свържете с Венелина Харизанова, М: 0898 277 516, Е: vharizanova@cic.bg