Научен комитет


ПРЕДСЕДАТЕЛ
д-р Веселина Първанова, дм

ЧЛЕНОВЕ
Проф. Александър Червеняков, дмн
Проф. д-р Галина Куртева, дм
Проф. д-р Георги Калайджиев, дм
Проф. д-р Елена Пиперкова, дмн
Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
Проф. д-р Иван Гаврилов, дм
Проф. Илко Гетов, фармацевт
Проф. д-р Красимир Нейков, дм
Проф. д-р Красимир Иванов, дмн
Проф. д-р Никола Владов, дмн
Проф. д-р Милчо Минчев, дмн
Проф. Радостина Александрова, дм
Проф. д-р Стефана Събчева, дм
Проф. д-р Татяна Хаджиева, дмн
Доц. д-р Ирина Трифонова, дм
Доц. д-р Кирил Попов, дм
Доц. д-р Лъчезар Джонгов, дм
Доц. д-р Петя Костова, дм
Доц. Свитлана Бачурска, дм
Д-р Венелин Георгиев, дм
Д-р Данаил Дамянов
Д-р Ива Гаврилова, дм
Д-р Иво Гергов, дм
Д-р Наташа Трайкович
Биляна Огнянова