XII научна конференция по онкология10.06.2022 - 12.06.2022
Гранд хотел Пловдив


Важни дати

Краен срок за изпращане на абстракти

4 април 2022

Краен срок за ранна регистрация

11 април 2022

Официално откриване

10 юни 2022