Важни дати

Краен срок за изпращане на абстракти

10 април 2024

Краен срок за ранна регистрация

12 април 2024

Официално откриване

14 юни 2024